Kalendář akcí

Výstava absolventů výtvarného oboru

Přidat událost do kalendáře

Sobota, 09.06.2018 / 09:00 / Muzeum Napajedla

Muzeum Napajedla ve spolupráci se Základní uměleckou školou Rudolfa Firkušného vás srdečně zvou na Výstavu absolventů výtvarného oboru.

Výstava závěrečných absolventských prací patnácti výtvarníků z výtvarného oboru Základní umělecké školy Rudolfa Firkušného.
Devítiletá docházka ve výtvarném je ukončena absolventskou prací. V ní žák - absolvent předvede vše, co se naučil v průběhu 9 let. Vybere si námět, vytvoří návrh, ten pak převede do závěrečné kompozice a tu ztvární v technice mu nejmilejší. Vzniklou práci adjustuje a tím ji připraví k prezentaci. Jak se to povedlo letošním absolventům?

Pod vedením E. Slámy:
Horecká Alena, Jadrníčková Amelie, Maňásková Denisa, Šidlík Jakub, Šimoníková Eliška, Škopíková Michaela, Škrabalová Kateřina, Švancerová Michaela, Vanderková Veronika, Velísková Adéla

Pod vedením I. Kotáskové:
Mikulková Marcela, Žálková Zuzana

Pod vedením M. Liškové:
Marcaníková Lenka

Pod vedením J. Válkové:
Kohnová Pavlína, Mikulková Veronika

/ Slavnostní zahájení vernisáží proběhne ve čtvrtek 31. května v 17. 30 ve výstavním sále.
/ V průběhu vernisáže jsou všechny stálé expozice Muzea Napajedla přístupné ZDARMA !
/
Upozornění:
V rámci akce budou pořizovány fotografiea videozáznamy sloužící k propagačním aktivitám pořadatele.
/ www.zusrf.cz

http://napajedla.cz/galerie/386/absolventsk%C3%A1%20v%C3%BDstava.jpg

http://napajedla.cz/galerie/386/Kompozice.jpg http://napajedla.cz/galerie/386/3%20%282%29.jpg

http://napajedla.cz/galerie/386/2%20%281%29.jpg http://napajedla.cz/galerie/386/1%20%281%29.jpg

Historie školy:

"V roce 1951 otevřela otrokovická hudební škola v Napajedlích pobočku, která se později stala samostatnou lidovou školou umění. V ředitelských funkcích se vystřídalo několik osobností, z nichž zásadní význam pro vývoj školy měl klavírista Josef Cenek (ředitel od r.1956) a akordeonistka Věra Žáková (od r.1973). Ze zakládajících pedagogů se zapsal nesmazatelným písmem do života školy houslista Josef Nosek. V roce 1983 začal ve škole vyučovat výtvarný obor Mgr. Emil Sláma, ředitel školy (od r.1999). Současnou ředitelkou školy je Lenka Hanáčková. Významným datem je i rok 1991, kdy škola získala jméno Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného. Slavný klavírista ji pod novým názvem osobně otevíral.

Škola s úctou nese v názvu Mistrovo jméno, organizuje koncerty k uctění jeho mapátky a podílí se na organizaci hudebního festivalu Pocta Rudolfu Firkušnému, jehož garantem je starostka Napajedel Ing. Irena Brabcová.

Zpočátku škola sídlila v dnes již zbořeném domě na Palackého ulici. V roce 1961 se přestěhovala do budovy na Masarykově náměstí a roku 2003 do budovy bývalého kláštera. Tímto získala vyhovující prostory pro svůj další rozvoj včetně možnosti využívat Koncertní síň Rudolfa Firkušného - Klášterní kapli, prostor s výjimečnou akustikou."
/ text čerpán z výroční brožury: 60 let ZUŠ, r. 2011|2012 /

                                                          http://www.zusrf.cz/img/zusrf-logo-big.gif
Výtvarný obor:

„ V roce 1980 otevírá LŠU Napajedla druhý vyučovací obor, a to výtvarný. Zakládá ho Mgr. Emil Sláma. Za tu dobu prošlo výukou výtvarného oboru na stovky žáků, z toho asi 150 vystudovalo na střední školy výtvarného zaměření a poté 50 z nich na vysoké školy pedagogické nebo umělecké."
/ text čerpán z výroční brožury: 60 let ZUŠ, r. 2011
|2012 /

Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného Napajedla nabízí dětem možnost navštěvovat výtvarný obor jak v Napajedlích, tak na detašovaných pracovištích v Halenkovicích, Spytihněvi, Topolné a Babicích. Předměty výuky jsou: malba, kresba, keramika a práce s materiály. Cílem výuky je rozvoj prostorového a estetického cítění, rozvoj kreativity a fantazie, smyslového vnímání světa a vytváření pracovních návyků. Veškeré pomůcky a materiál do výuky zajišťuje ZUŠ R.Firkušného Napajedla. Součástí a zároveň zpestřením jsou návštěvy tématických výstav v muzeích a galeriích v průběhu školního roku. Výtvarný a grafický obor se aktivně zúčastňuje výstav a krajských i celostátních výtvarných soutěží, kde získal řadu ocenění. Dále obor spolupracuje s místními i okolními základními a mateřskými školami formou ukázkových hodin a výstav.


 


Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2018 Informační centrum Napajedla
Realizace rotate Rotate