Odpady v našem městě v roce 2019

Čtvrtek, 21.02.2019

Ceník platný pro rok 2019

Zastupitelstvo města Napajedla na svém zasedání dne 20.2.2019 usnesením č. 46/3/4/1/2019 schválilo ceník výše úhrad za shromažďování, sběr, přepravu, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů města pro rok 2019 ve stejné výši, jako v roce 2018.

Varianta

Počet svozů za rok

Kontejner  1 100 l

Nádoba  240 l

Nádoba  110 – 120 l

2x týdně

104

30 456 Kč

 

 

1x týdně

52

17 316 Kč

4 320 Kč

2 172 Kč

1x za 14 dní

26

  9 996 Kč

2 280 Kč

1 140 Kč

1x měsíčně

12

 

 

   720 Kč

Kombinovaný vývoz

39

 

 

1 980 Kč

Úhrady jsou vybírány od 1.3.2019 do 30.4.2019 na finančním odboru Městského úřadu Napajedla (budova radnice, přízemí, dveře č. 102) a označí si svou sběrnou nádobu známkou platnou pro rok 2019.

Neoznačené nádoby nebudou od 1.5.2019 vyváženy.

Občané si zvolí jednu variantu četnosti a k té obdrží proti platbě barevnou známku:

modrá známka - kombinovaný vývoz (jednou týdně v zimním období a jednou za 14 dní v letním období)

růžová známka - vývoz jednou týdně

žlutá známka - vývoz jednou za 14 dní vždy v sudé týdny

zelená známka - vývoz jednou za 4 týdny (týdny vývozu jsou uvedeny na známce)

Majitelé sběrných nádob (popelnic) o objemu 240l musí tuto skutečnost nahlásit při platbě úhrady a obdrží 2 ks známek, kterými si označí svou sběrnou nádobu. Nádoba o objemu 240l označená pouze jednou známkou nebude vyvážena.

Sběrné nádoby musí být vystaveny k odvozu včas (nejlépe večer před dnem vývozu).

V případě vzniklých problémů s vývozem je nutno ihned kontaktovat pracovníka svozové společnosti a vzniklý problém oznámit (Technické služby Otrokovice, s.r.o. - p.Vančík, tel. 739 303 110, p.Vinklárek, tel. 603 194 613).

V případě dalších dotazů či podnětů, týkajících se nakládání s odpady v našem městě se můžete obrátit přímo na Městský úřad Napajedla, odbor správa majetku - životní prostředí ( Stanislava Kozmíková, DiS., tel. 577 100 922, kozmikova@napajedla.cz) nebo na Služby města Napajedla, p.o., která je správcem sběrného dvora v ulici Lány.


Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2019 Informační centrum Napajedla
Realizace rotate Rotate