ZRUŠENO: Pozvánka na veřejné projednání - strategie rozvoje města NAPAJEDLA 2030

Pátek, 13.03.2020

Veřejné projednání se RUŠÍ. Až bude určen náhradní termín, informace bude oznámena.

Pozvánka na veřejné projednání analytické části strategie rozvoje města NAPAJEDLA 2030

Kdy: středa 25. března 2020 od 16:00 hodin

Kde: Kino Napajedla, Na Kapli 459, 763 61 Napajedla

Na jednání budou představeny a diskutovány tyto body:

· hlavní zjištění analytické části strategie

· výsledky provedeného dotazníkového šetření mezi obyvateli města

· návrh SWOT analýzy

Těšíme se na setkání s Vámi

Ing. Irena Brabcová
starostka města

Ing. Pavel Grebeníček, Ph.D.


Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2020 Informační centrum Napajedla
Realizace rotate Rotate