Dovoz nákupů

Úterý, 17.03.2020

DOVOZ NÁKUPŮ

ŠIŘTE PROSÍM INFORMACI SVÝM RODIČŮM, PRARODIČŮM, SOUSEDŮM...

POMOC SPOLUOBČANŮM S NÁKUPY

Pokud patříte do rizikové skupiny a je u vás žádoucí se z preventivních důvodů vyhnout návštěvě obchodu, lékárny nebo drogerie a nemáte někoho blízkého, kdo by vám mohl nákup zajistit, máte možnost využít služeb

Pečovatelské služby Napajedla

nebo

Římskokatolické farnosti Napajedla, kteří pro vás vše potřebné nakoupí a nákup vám dovezou domů.
Rizikovou skupinou se myslí starší spoluobčané, případě osoby s chronickým onemocněním.
Všechny občany prosíme o předání této informace těm, kteří takovou pomoc potřebují.

Kontakty:
Pečovatelská služba Napajedla
Mgr. Michaela Burešová
Tel. 604 235 069

Římskokatolická farnost Napajedla
P. Ryszard Turko
Tel. 739 692 213

Na obrázku může být: tree , sky , plant , outdoor a nature

Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2020 Informační centrum Napajedla
Realizace rotate Rotate