POPLATKY ZA PSY A ÚHRADY ZA SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Středa, 08.04.2020

V souvislosti s šířením viru SARS COV-2 a vyhlášením nouzového stavu:

- Městský úřad Napajedla jako správce místních poplatků umožní občanům města Napajedla provést úhradu místního poplatku ze psů do dne 30. června 2020, a to bez uplatnění sankcí za pozdní úhradu poplatku;

- město Napajedla prodlužuje termín pro úhradu za svoz komunálního odpadu do dne 30. června 2020 bez následných sankcí.

Vývoz odpadových nádob od rodinných domů bude probíhat v období od 1. 5. 2020 do 30. 6. 2020 dle uhrazených a vylepených známek platných pro rok 2019.

V současné době jsou výběr místního poplatku ze psů a úhrada za svoz komunálního odpadu pozastaveny. O zahájení jejich výběru bude podána včas informace.

 

 

V Napajedlích dne 8. dubna 2020

Ing. Ivo Šlíma
vedoucí odboru finančního Městského úřadu Napajedla


Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2020 Informační centrum Napajedla
Realizace rotate Rotate