Konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ŘEDITELE/ŘEDITELKY Základní školy a Mateřské školy Bílovice

Čtvrtek, 09.07.2020

VYHLÁŠENÍ KONKURSNÍHO ŘÍZENÍ Č. 2

 

Rada obce Bílovice ve smyslu ustanovení §166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje

 

Konkursní řízení

 

na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky

 

Základní školy a Mateřské školy Bílovice, okres Uherské Hradiště

 

Požadavky:

 • splněné předpoklady a odborná kvalifikace pro výkon činnosti ředitele školy/školského zařízení podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů;
 • znalost problematiky organizace, řízení a financování ve školství a příslušných předpisů.

 

Náležitosti písemné přihlášky:

 • formulaci, ze které vyplyne, že se jedná o přihlášku uchazeče do konkursního řízení na uvedené vedoucí pracovní místo;
 • jméno a příjmení uchazeče včetně titulu;
 • datum narození uchazeče;
 • místo trvalého pobytu uchazeče;
 • korespondenční adresu uchazeče (liší-li se od adresy místa trvalého pobytu).

 

K písemné přihlášce musí být přiloženy originály nebo úředně ověřené kopie následujících dokumentů:

 • doklady o požadované odborné kvalifikaci
 • doklad o průběhu zaměstnání, ze kterého vyplývá délka praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů);
 • strukturovaný profesní životopis;
 • koncepci dalšího rozvoje organizace (max. rozsah 3 stran formátu A4);
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců);
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele/ředitelky organizace (ne starší 2 měsíců).

 

 

Písemnou přihlášku a výše uvedené dokumenty doručte nejpozději do dne 31. července 2020 do 12:00 na adresu Obec Bílovice, Bílovice 70, 687 12 Bílovice.

 

Obálku označte slovy KONKURSNÍ ŘÍZENÍ – NEOTVÍRAT.

 

 

Přihláška do konkursního řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Bílovice, okres Uherské Hradiště

 

 

 

Jméno a příjmení uchazeče vč. titulu:      ……………………………………………  

 

 

Datum narození: ……………………………………………..

 

 

Místo trvalého pobytu:  ……………………………………………………………………

 

 

 

Korespondenční adresa (liší-li se od místa trvalého pobytu):

 

……………………………………………………………………………………………….

 

 

Já, výše uvedený/á, se hlásím do konkursního řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Bílovice, okres Uherské Hradiště se sídlem Bílovice 440, 687 12 Bílovice

 

 

 

 

 

                                                                                     …………………………………………

                                                                                                               podpis

 

 

 

 

 

K této přihlášky je nutné doložit originály nebo úředně ověřené kopie následujících dokumentů:

 • doklady o požadované odborné kvalifikaci (diplom a vysvědčení o státní zkoušce nebo diplom a dodatek diplomu; příp. maturitní vysvědčení);
 • doklad o průběhu zaměstnání, ze kterého vyplývá délka praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů);
 • strukturovaný profesní životopis;
 • koncepci dalšího rozvoje organizace (max. rozsah 3 stran formátu A4);
 • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců);
 • lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti výkonu pracovního místa ředitele/ředitelky organizace (ne starší 2 měsíců).

Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2020 Informační centrum Napajedla
Realizace rotate Rotate