Infocentrum Napajedla

Kam v okolí

Zobrazeno 1-30 ze 46

Arcibiskupský zámek, Podzámecká zahrada - Kroměříž

Arcibiskupský zámek, Podzámecká zahrada a Květná zahrada se řadí mezi nejvýznamnější památky Kroměříže a patří ke klenotům Moravy. Od roku 1998 jsou zapsány na seznamu památek UNESCO.

Barokní hřbitov - Střílky

Impozantní barokní hřbitov s kaplí z 1.pol. 18.stol. je dochovaný ve své původní podobě a tvoří umělecký celek. Jedná se o jeden z mála dochovaných barokních hřbitovů v Evropě. Stojí na vyvýšené kamenné terase vedle kostela. Zaujme originální architekturou a bohatou sochařskou výzdobou. K hřbitovu vede dvojité schodiště. Nabízí se i možnost komentované prohlídky s výkladem o symbolice soch a návštěva krypty.

Bazilika na sv. Hostýně - Chvalčov

Barokní chrám Nanebevzetí Panny Marie na Sv. Hostýně (735 m.n.m) je jedním z nejvýznamnějších poutních míst na Moravě. Monumentální kamenné schodiště sestupuje k vodní kapli, kde vyvěrá zázračná voda. Velmi cenná je křížová cesta od architekta Dušana Jurkoviče. Na vrchol Sv. Hostýna je zákaz vjezdu motorových vozidel. Povolení k vjezdu je možné zakoupit v automatu v omezeném množství. Jinak musíte pokračovat autobusy hromadné dopravy nebo pěšky po vyznačené trase.

Bílé Karpaty

Bílé Karpaty jsou velkoplošně chráněným územím a od roku 1996 mají statut biosférické rezervace v mezinárodním programu UNESCO. Nejvyšším vrcholem je Velká Javořina (970 m.n.m.). Najdete tu unikátní přírodu, v níž se zachovaly rozsáhlé orchidejové louky s ohroženými a chráněnými druhy.

Farma Žlutava - Žlutava

Farma tvoří uzavřený celek s penzionem, venkovskou hospůdkou, stájemi pro koně a skot, krytou jízdárnou a dvěma venkovními jízdárnami.
V areálu farmy se nachází i „malá ZOO“, ve které najdete lamy, kozy, ovce a další řadu hospodářských zvířat. Farma funguje na principu ekologického zemědělství a jejím posláním je oživení vitality a rozmanitosti venkovské oblasti.

Hrad Buchlov - Buchlovice

Královský hrad Buchlov, jako nikdy nedobytá pevnost, je ukázkou středověké pevnostní architektury. Jde o oblíbený turistický cíl a národní kulturní památku. Hrad Buchlov je výraznou dominantou pohoří Chřiby. Vidět zde můžete rozsáhlou přírodovědnou a egyptologickou sbírku nebo pokoj s mumií, pro děti je připraven speciální okruh. Součástí prohlídky je výstup na hradní věž s krásnými výhledy do okolí. Z Buchlova pochází základní kámen ke stavbě pražského Národního divadla. Nedaleko hradu stojí poutní kaple sv. Barbory s hrobkou pánů z Petřvaldu a Berchtoldů.

Hrad Cimburk - Koryčany

Zřícenina gotického hradu Cimburka leží v přírodním parku Chřiby. Původně byl rozdělen na dvě části - hradní palác a předhradí. V současné době probíhají intenzivní záchranné práce za účasti dobrovolníků. Hrad je přístupný celoročně, pouze pěšky z parkoviště, vzdáleného cca 1,5 km.

Hrad Lukov

Hrad se nachází v jihozápadní části Hostýnských vrchů, asi 2 km nad obcí Lukov nedaleko Zlína. Svou rozlohou je jedním z největších hradů na Moravě. Jde o rozsáhlou zříceninu gotického hradu se zachovalým pilířovým mostem a vstupní branou. Současná podoba hradu je výsledkem práce dobrovolníků, kteří z ruin udělali vyhledávaný turistický cíl. Parkování je možné na neplaceném parkovišti na okraji lesa. Následně musíte jít pěšky stoupáním do kopce cca 1,2 km.

Hrad Malenovice

Původně gotický středověký hrad postavený v 2.pol.14.stol. byl později přestavěn na renesanční sídlo zámeckého typu. Hrad nabízí zajímavé interiéry - malovaný sál s dochovanými nápisy, kancelář malenovického statku nebo domácí kapli. Zpřístupněna je rovněž hradní věž. Hrad Malenovice je součástí Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. U zámku je vyhrazeno parkování. Dostupnost pro vozíčkáře je částečná.

Hradiště sv. Klimenta - Osvětimany

Hradisko, tzv. Klimentek, je místem s cyrilometodějskou tradicí. Podle legendy sem byly přeneseny ostatky sv. Klimenta. Vykopávky odkryly pozůstatky obydlí, zbytky kovorytecké dílny a šperky. V terénu jsou patrné valy a opevňující příkopy. Zůstaly zachovány zbytky zdiva velkomoravského kostela.

Kovozoo - Staré Město

Kovozoo je jediná svého druhu v Evropě a slouží dětem i dospělým jako ukázka unikátní recyklace, k zábavě a vzdělání. Kromě zvířat ze starého kovového odpadu, jsou k vidění technické exponáty jako tramvaj, buldozery, maják, loď, skutečné letadlo nebo bludiště z pneumatik. Atrakcí jsou procházky po vyhlídkových lávkách nad areálem šrotoviště.

Květná zahrada - Kroměříž

Kroměřížská Květná zahrada patří mezi nejvýznamnější zahradní díla na celém světě a je známá také pod názvem Libosad. Její půvab můžete obdivovat v každém ročním období a je prakticky jediným představitelem takto komponovaného celku v Evropě.

Lázeňská kolonáda, Jurkovičův dům - Luhačovice

Lázně Luhačovice vás okouzlí rozmanitou architekturou a krásným okolím. Mají více jak třísetletou lázeňskou tradici, která je založena na využití řady léčivých minerálních pramenů, z nichž nejznámějším je Vincentka. Jedinečný architektonický ráz lázní vytvořil architekt Dušan Jurkovič, který zde postavil 12 secesních staveb inspirovaných lidovou architekturou. Nejznámější je pestrobarevný Jurkovičův dům. Atmosféru dotváří černé hotely a vily různých architektonických stylů, kolonáda a rozhlehlý park.

Letecké muzeum - Kunovice

Muzeum dokumentuje leteckou historii i současnost. Kromě strojů vyrobených v kunovické továrně Let jsou zde i zahraniční, včetně vládního letounu TU-154M, tzv. "Naganského expresu". Návštěvníkům je umožněno podívat se do nitra letounů nebo poslouchat radiokomunikaci posádek s letištní věží Kunovice.

Lidové stavby - Rymice

Zrekonstruované stavby se slaměnými střechami ukazují, jak se bydlelo a hospodařilo na východní Hané na úpatí Hostýnských hor. Najdete zde interiéry domů, dílnu sedláře, kovárnu, větrný mlýn... Všechny domy v areálu jsou postaveny tradiční technologií dřevěného srubu s hliněnou omítkou, nebo z nepálených cihel. Parkování je možné na místní komunikaci.

Muzeum Bojkovska - Bojkovice

Toto muzeum zpřístupňuje sbírky archeologické, etnografické, s ukázkou místních krojů, i sbírku umění. Ojedinělá je expozice již zaniklého řemesla zvěrokleštičství. Za pozornost stojí dobová školní třída nebo dvoupokojový retro byt.

Muzeum dřevěného porculánu a expozice karpatského salašnictví - Držková

Muzeum v Držkové zachycuje dřívější domáckou výrobu dřevěného nářadí a náčiní, tedy řemeslo, které v obci bývalo hlavním zdrojem obživy. Expozice je umístěná v roubené kolibě a kromě sbírky zahrnuje i hotové dřevěné výrobky a předměty týkající se historie obce Držková. V Držkové se také můžete seznámit s historií dnes již zaniklého karpatského salašnictví v Hostýnských vrších. V této expozici na vás čeká původní salaš, pajta a například košár. Komentovaná prohlídka je možná po předchozí domluvě.

Muzeum jihovýchodní Moravy - Zlín

Toto muzeum sídlí ve 14. budově v bývalém továrním areálu firmy Baťa. Stálou rozsáhlou expozici "Princip Baťa - dnes fantazie, zítra skutečnost" doplňuje expozice obuvi a historie zlínských filmů. Cestovatelská část se věnuje legendární dvojici Hanzelka a Zikmund. V budově č. 21 je možné si prohlédnout pojízdnou kancelář J.A.Bati. Parkování je možné na placeném parkovišti vedle budovy 14 nebo v podzemních garážích. Všechna patra jsou bezbariérová.

Muzeum Kroměřížska - Kroměříž

V budově muzea na Velkém náměstí můžete celoročně navštívit jak stálé expozice, tak i zajímavé krátkodobé výstavy, tvořivé dílny, programy pro školní děti a mládež.

Muzeum luhačovického Zálesí - Luhačovice

Expozice Známé i neznáme Luhačovice představuje Luhačovice na počátku 20.století ze tří úhlů - jako centrum národopisného regionu luhačovického Zálesí, jako vyhlášené lázeňské místo s prameny a jako městskou část. Zajímavá je ukázka dobového bydlení a lidových krojů.

Muzeum motocyklů Harley - Otrokovice

Muzeum představuje největší sbírku Harley Davidson ve střední Evropě. Kromě motocyklů jsou k vidění i stroje této značky se zvláštním určením - sněžné skútry, golfové vozíky i člun, motorkářská dílna nebo historické benzínové stojany. Součástí areálu je minipivovar, restaurace a penzion.

Muzeum tupeské keramiky - Tupesy

Muzeum se nachází v objektu původní keramické dílny. Je připomínkou tradice hrnčířského a keramického řemesla, zejména majoliky. Dochovaná keramika má charakteristický dekor tzv. Tupeské růže, který se používá dodnes. Součástí muzea je dílna a prodejna keramiky.

Muzeum Vařákovy paseky - Lačnov

Přírodní areál o rozloze 20 ha a Muzeum vypálených usedlostí Vařákovy paseky je připomínkou a věrnou rekonstrukcí původní pasekářské osady, která byla 2.5.1945 vypálena gestapem jako odplata za podporu partyzánů. V původní osadě tuto tragickou událost připomíná pomník s pamětní deskou. Vypálených bylo 8 domů a 4 obyvatelé byli odvlečeni, mučeni a následně zastřeleni. Muzeum je napojeno na síť naučných stezek "Vařákovy paseky" a "Vizovické vrchy". Nachází se na hřebeni Vizovických vrchů. Parkování je možné u areálu.

Památník protifašistického odboje Ploština - Ploština

Monumentální Památník protifašistického odboje Ploština přibližuje historii odboje v kraji. Byl postaven roku 1975 v bývalé pasekářské osadě. Památník připomíná odvahu osadníků, kteří pomáhali partyzánům během 2. světové války, za to byla osada následně vypálena. V současné době prochází Památník Ploština rozsáhlou rekonstrukcí, která potrvá přibližně do dubna 2022.

Památník Velké Moravy - Staré Město

Památník Velké Moravy v lokalitě "Na Valách" byl postaven na základech pohřebního kostela z 9.století. Sbírku archeologických nálezů doplňuje multimediální expozice. Celá stálá archeologická expozice dokumentuje život v jednom z center Velkomoravské říše. Parkování je možné na vyhrazeném parkovišti asi 30 m od objektu.

Park Rochus - Uherské Hradiště

Jde o přírodní a kulturně-historický areál s barokní kaplí sv. Rocha. Opuštěný areál bývalého vojenského cvičiště byl dlouhodobě ponechán bez údržby, čímž se zde vytvořil cenný biotop o rozloze 60 ha. Součástí je Muzeum v přírodě, který prezentuje kulturu a obyčeje s ukázkami tradičního hospodaření i řemesel. Lokalita je chráněným územím Natura 2000. Areálem prochází naučná stezka a městský vyhlídkový okruh. Parkování je možné na neplaceném parkovišti 400 m od správních budov.

Poutní areál Velehrad

Velehrad je významným duchovním centrem a poutním místem na Moravě. Dominantou areálu je barokní bazilika Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje s přilehlými budovami kláštera. V roce 2008 byla bazilika s přilehlým areálem prohlášena za národní památku. Každoročně 5.července se zde koná Národní pouť k uctění památky slovanských věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje. Parkování je možné na okolních parkovištích v obci.

Rozhledna Brdo

Kamenná stavba s výškou 23,9 m stojí na vrchu Brdo (587 m n. m.), který je nejvyšším bodem pohoří Chřiby. Doporučená výchozí místa: rekreační areál Bunč, rekreační areál Roštín-Kamínka. Vstup zpoplatněn.

Rozhledna Modrá-Židoviny

Dřevěná vyhlídka vysoká 12 m stojí u silnice severně nad obcí Modrá (u Velehradu). Je celoročně bezplatně přístupná.

Rozhledna Rovnina

Rozhledna na 49,5 m vysokém stožáru vysílače na vrchu Rovnina (336 m n. m.) nad místní částí Mařatice nabízí výhledy do širokého okolí a je bezplatně přístupná od dubna do října. Trasy vedou od Parku Rochus, z Uherského Hradiště-Mařatic nebo z Mistřic. Na rozhlednu vede 125 schodů.

Zobrazeno 1-30 ze 46

Tipy na výlety

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Rychlý kontakt

Informační centrum Napajedla
Komenského 304
763 61 Napajedla

Tel.: +420 577 944 247
infocentrum@napajedla.cz

Mapa: https://mapy.cz/
 

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Listopadový vitr - bratr zimy.

Pranostika na akt. den

Hrozí-li Kateřina sněhem, přinese jej Ondřej.

Další

Počasí

dnes, čtvrtek 30. 11. 2023
mírné sněžení 0 °C -5 °C
pátek 1. 12. mírné sněžení 0/-5 °C
sobota 2. 12. déšť se sněhem 2/0 °C
neděle 3. 12. déšť se sněhem 1/1 °C

Svátek a výročí

Svátek má Ondřej

Zítra má svátek Iva

Východ a západ slunce

Slunce vychází:7:21

Slunce zapadá:15:55