Infocentrum Napajedla
Vytisknout

Stezky Napajedelských emirátů

Jedná se o 70 km dlouhé značené trasy s krásnými výhledy, které spojují Napajedla s okolními obcemi (Žlutava, Halenkovice, Spytihněv, Topolná, Komárov, Karlovice, Oldřichovice, Pohořelice). Stezky navazují na historické trasy a jsou doplněny naučnými tabulemi, které informují turisty o zajímavostech podél stezek (tvrze, zříceniny, památníky…). Stezky jsou určeny pro pěší i cyklisty (horská kola). Turistické značení je kulaté (modrá, zelená, červená). Trasy jsou vyznačeny v mapové aplikaci  https://www.stezkyemiratu.cz/mapa/mapa.html a také na Mapy.cz (přerušované čáry). Celý projekt bude dokončen v roce 2021.

 

Březolupy - Hraniční kámen "U Kameňa"

Hraniční kámen původně odděloval panství napajedelské a březolupské. V současnosti leží na hranici katastrů obcí Březolupy, Topolná a Komárov.

Halenkovice - Kostel sv. Josefa

Kostel byl vysvěcen 29. března 1789 napajedelským děkanem Janem Papežem. Uvnitř kostela se původně nacházel pouze jeden oltář s obrazem sv. Josefa. První varhany byly zhotoveny v roce 1793 Františkem Šindlerem.

Halenkovice - Lípa v Halenkovicích

Patří mezi památné stromy. Výška lípy srdčité je 25 m, obvod kmene 450 cm. Lípa je údajně 900 let stará a stojí na místě bývalého pohanského háje.

Halenkovice - Pomník padlých za 2. sv. války

Pomník byl postaven v roce 1953.

Halenkovice - Vyhlídkové místo Šárka

Vyhlídkové místo se stejnomenným přístřeškem Šárka nabízí pohled na Napajedla, Zlínsko a Bílé Karpaty.

Karlovice - Kaple Panny Marie Matky dobré

Kaple byla vystavěna v letech 1903–1904 a hlavními donátorkami byly sestry Anežka, Barbora a Františka Gorgoňovy, které také pořídily hlavní obraz Panny Marie.

Karlovice - Vyhlídkové místo nad Karlovicemi

Nabízí se pohled na Makovou a Žlutavu.

Komárov - Budova školy

Byla postavena v letech 1886 – 1887 a dnes slouží jako mateřská škola. Nachází se zde pamětní deska se jmény dvou odbojářů, zastřelených 27. 4. 1945 na Kalvárii v Napajedlích.

Komárov - Dub u Komárova

Významný strom patří mezi chráněné památné stromy ČR. Výška dubu letního činí cca 24 m, obvod kmene asi 435 cm.

Komárov - Kostel sv. Antonína Paduánského

Chrám byl postaven v letech 1937–1940 stavitelem Aloisem Dostálem z Napajedel, vzápětí byl vysvěcen a spadá pod farnost Pohořelice.

Komárov - Rybník Žlébek

Jeden ze dvou komárovských rybníků ležících pod silnicí v dolině potoka Buravy. Od Komárova jsou vzdáleny asi 700 m směrem na severozápad. Oba chovné rybníky mají přibližně obdélníkovou plochu, ten větší se jmenuje Žlébek, je na něm malý ostrůvek a dosahuje rozměrů 110 x 60 metrů. Menší se může pyšnit pomyslným titulem toho romantičtějšího a jeho hladina je dlouhá 90 a široká 40 metrů. Vodní plochy jsou orámovány bohatým vrbovým a olšovým porostem a u hráze Žlébku je umístněno malé stavení, sloužící zřejmě místním rybářům za základnu.

Komárov - Vyhlídkové místo nad Komárovem

Místo nám nabízí pohled na Chřiby.

Napajedla - Bývalý lom Napajedla

Asi málokdo ví, že v kalvárenském pískovci se nalézaly stopy stříbra a zlata, jak to dokladují zmínky o provedených zkouškách v Kremnici a Štiavnici někdy kolem roku 1889.

Napajedla - Fara Napajedla

Barokní budova fary pochází z 80. let 17. století a stojí na místě starší budovy připomínané již k roku 1416. Tvoří jednotný komplex s novostavbou kostela sv. Bartoloměje a dodnes je sídlem římskokatolického farního úřadu.

Napajedla - Hřbitovní kaple

Ve městě Napajedla najdete na místním hřbitově kapli, vystavěnou roku 1828. Peníze na stavbu poskytla hraběnka Františka z Kesselstattu. Jednoduchou architekturu zdobí sloupy v řeckém stylu u vstupního portálu. Do hrobky v kapli byly v letech 1824 - 1941 ukládány těla zemřelých majitelů napajedelského panství. V roce 1994 byly do kaple uloženy také ostatky hrabat rodu Šternberků z Pohořelic.

Napajedla - Informační centrum Napajedla

Certifikované pracoviště sídlí na nároží objektu Nový Klášter. Poskytuje komplexní informační servis a služby spojené se zajištěním potřeb nejen turistů, ale i občanů Napajedel. Nabízí turistické suvenýry, mapy, tištěné průvodce, prodej vstupenek do Muzea Napajedla, Kina Napajedla a na kulturní akce. Je součástí projektu Cyklisté vítáni.

Napajedla - Kamenný kříž

Barokní kamenný kříž údajně stojí v místě hlavního oltáře původního kostela sv. Bartoloměje.

Napajedla - Kostel sv. Bartoloměje

Původní, ještě gotický kostel stejného zasvěcení stál uprostřed náměstí. Nahradila jej chrámová stavba ve stylu pozdního baroka. Kostel svatého Bartoloměje byl dostavěn v roce 1712. Nechal ho postavit tehdejší majitel napajedelského panství Adam Jáchym z Rottalu. Vysvěcen byl v roce 1741 olomouckým biskupem Jakubem Arnoštem.

Napajedla - Minerální pramen Slanica

První zmínky o léčivých vodách v Napajedlích pocházejí z 16. století. Minerální voda, podobná svým složením luhačovickým pramenům, byla využívána nejintenzivněji v první polovině 19. století. Lázně mívaly vyhlášenou lékárnu, společenský sál, pořádaly se zde koncerty a zábavy.

Napajedla - Muzeum Napajedla

Městské muzeum se nachází v budově někdejšího kláštera Milosrdných sester sv. Kříže, dnes zvaného Nový Klášter. Nabízí krátkodobé výstavy historického i výtvarného charakteru, pět moderních stálých expozic o historii města i významných podnicích, včetně interaktivního Hřiště hraček firmy Fatra.

Napajedla - Panský dům Hrubá hospoda

Bývalý zájezdní hostinec, dříve nazývaný „Hostinec U Koruny“, byl postaven roku 1760 z popudu hraběte Antonína z Rottalu, jehož erb je dodnes umístěn nad vchodem. Dodnes se užívá název „hrubá hospoda“.

Napajedla - Pomník K.H.Borovského

Pomník Karla Havlíčka Borovského byl postaven v Havlíčkových sadech u příležitosti stého výročí jeho narození (r. 1921).

Napajedla - Pomník odbojářů na Kalvárii

Připomínka události z 27. dubna 1945, kdy zde byli německými vojáky zastřeleni příslušníci odboje. Zemřelo zde 5 osob (Stanislav Babica a Antonín Lysoněk z Komárova, Alois Šesták, Tomáš Trubák a Anna Jelenková z Kunovic). Symbolický hrob byl odhalen roku 1951.

Napajedla - Pomník zastřelených amerických letců

Pomník se nachází v centru města Napajedla u kostela a připomíná den 14. 10. 1944, kdy na trati zvané Amerika v Prusinkách nouzově přistál americký bombardér B-17 (G). Desetičlenná posádka vyvázla až na jednoho letce bez zranění. Při zatýkání německými vojáky byli dva američtí letci Lt. R. Winters a Lt. J. Johnson bezdůvodně zastřeleni. Tato jména jsou také uvedena na pomníku. Zbytek posádky byl nákladním vozem odvezen do zajetí.

Napajedla - Přístaviště centrum

Přístaviště Emila Spiro nabízí tři různé výškové stupně přístavní hrany, které zajišťují pohodlné nastupování/vystupování z různých druhů plavidel. Přístavní hrana je dlouhá 45 m. Přístaviště je bezbariérové.

Napajedla - Přístaviště Pahrbek

Přístaviště se nachází na levém břehu řeky Moravy u rekreačního centra Pahrbek. Je tvořeno pevným molem a bezbariérovým přístupovým chodníkem (rampou). Přístavní molo má délku 45 m a je třístupňové. Přístavní hrana mola je vybavena pacholaty a rohatinkami.

Napajedla - Radnice Napajedla

Radnice byla postavena v roce 1904 v novorenesančním slohu podle návrhu architekta a stavitele Dominika Feye z Uherského Hradiště. Podnětem ke stavbě bylo mj. povýšení Napajedel na město v roce 1898.

Napajedla - Rekreační areál Pahrbek

Areál se nachází v příjemném prostředí slepého ramene řeky Moravy. Poskytuje ubytování, občerstvení i možnost relaxace a sportovního vyžití.

Napajedla - Socha sv. Floriána

Na Masarykově náměstí v Napajedlích je umístěna barokní socha sv. Floriána, patrona hasičů, aby chránil město před požárem. Kolem ní se rozkládalo tržiště.

Napajedla - Starý zámek Napajedla

V polovině 17. století postavili tehdejší majitelé panství Rottalové v městečku panské sídlo, které od konce 18. století sloužilo potřebám správy panství. Nacházely se zde také kanceláře, hospodářské prostory či pivovar. V posledním dochovaném traktu bylo v polovině 19. století přistaveno patro pro okresní soud, notářství a berní úřad.

Napajedla - Vyhlídkové místo Maková

Vrchol kopce Maková je vysoký 338 m n. m. a na jeho vrcholu jsou louky. Nabízí se odtud výhled jak na Napajedla v údolí řeky Moravy, tak i do protějšího údolí s obcí Halenkovice a na další vrcholky Chřibů. Vidět je i město Otrokovice plné továren a začátek Zlína.

Napajedla - Vyhlídkové místo nad Napajedlama

Zde se před námi rozprostírá pohled na Hostýn, Otrokovice, Tlustou horu, Napajedla, Maková, Velký Lopeník, Velká Javořina, Vysílač Halenkovice.

Napajedla - Zámecký park Napajedla

Rozlehlý park obklopuje Zámek Napajedla a je jeho nedílnou součástí. Zámecký park je zčásti ve stylu anglickém a zčásti ve stylu francouzském. Uprostřed parku je jezírko s lekníny a historickou sochou.

Napajedla - Zámek Napajedla

Postaven ve druhé polovině 18. století architektem Františkem Antonínem Grimmem. Stavbu ve stylu francouzského baroka objednala Anna Marie z Rottalu. Dominantou zámku je nádherný kruhový zrcadlový sál, který sloužil především k přijímání návštěv a pořádání slavností a tanečních bálů.

Napajedla-Prusinky - Památník nouzového přistání bombardéru B-17G

Město Napajedla společně s Muzeem Napajedla připoměli 4. října 2014 událost nouzového přistání bombardéru B-17G i osudy jeho letců, z nichž dva byli po havárii zastřeleni. V lokalitě Amerika v blízkosti Prusinek byl k 70-letému výročí od této události odhalen památník věnovaný této události. Na návrhu památníku spolupracoval ateliér prostorové tvorby Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Napajedla-Prusinky - Pomník zastřelených amerických letců

Místo, na kterém nouzově přistál americký bombardér B-17(G) zde připomíná pomník vytvořený ve stromě. Přistání bombardéru v roce 1944 neušlo pozornosti širokého okolí. Svědky některých událostí bylo až 300 občanů z Napajedel a blízkého okolí.

Oldřichovice - Kostel sv. Zdislavy

Moderní chrám na půdorysu tvaru ryby, symbolu prvních křesťanů, navrhl architekt Martin Tomešek z Hrubé Vrbky. Stavba proběhla v letech 1994 – 1997, kdy jej vysvětil světicí biskup Josef Hrdlička. Nedílnou součástí je samostatně stojící zvonice se třemi zavěšenými zvony – z let 1718, 1943 a 2004.

Oldřichovice - Památník Tomáše Garrigua Masaryka

Nachází se cca 100 m od Obecního úřadu v Oldřichovicích.

Pohořelice - Kaple Panny Marie

Novogotická kaple zasvěcená Panně Marii Lourdské byla postavena roku 1882 dle návrhu architekta Gustava Meretty a nedávno prošla rozsáhlou rekonstrukcí.

Pohořelice - Kostel sv. Jana Nepomuckého

Barokní chrám byl postaven v letech 1739 – 1740 olomouckým biskupem Jakubem Arnoštem. Na průčelí se dodnes nacházejí dvě sochy – sv. Prokopa a sv. Augustina. Střecha barokní věže však byla při rekonstrukci roku 1884 snížena a obnovena až v roce 1965.

Pohořelice - Kostel sv. Jiljí

Barokní chrám z let 1761–1762 se nachází v areálu hřbitova. Byl vystavěn na místě staršího dřevěného kostela zmiňovaného už v polovině 15. století. Je památkou na někdejší ves Podhradí se zaniklou tvrzí.

Pohořelice - Vyhlídkové místo u křížku

Nabízí se nám tu pohled na Žlutavu/Otrokovice a taky na Bílé Karpaty.

Pohořelice - Výklenková kaplička

U autobusové zastávky v Pohořelicích nás zaujme bělostná trojboká kaplička (též Poklona), jejíž výklenky jsou ozdobeny podobiznami třech svatých. Při bližším průzkumu zjistíme, že stojí na „normálním“ rovném soklu, ale samotná kaplička svým úklonem připomíná slavnou věž v Pise. Tento nepopíratelný fakt podtrhne vedle stojící transformátor, jež ctí zákony pravého úhlu a svislic.

Pohořelice - Zámeckých park Pohořelice

Park vybudovaný v anglickém stylu výrazně upravili Šternberkové v 19. století. Nachází se zde řada vzácných stromů i zajímavých staveb (kaple, altán...).

Pohořelice - Zámek Pohořelice

Postaven v druhé polovině 18. století a stal se oblíbeným sídlem Šternberků (namísto nepohodlného hradu v Malenovicích). Architektonickou zajímavostí je propojení patrovou chodbou se sousedním kostelem sv. Jana Nepomuckého.

Pohořelice - Zřícenina tvrze Leopoldov

Na místě jsou dosud k vidění stopy po středověké tvrzi, která zanikla v průběhu 15. století. V podhradí dříve stála vesnice, hospodářský dvůr a kostel.

Spytihněv - Hradiště Spytihněv

Areál rozsáhlého hradiště z 10. a 11. století, situovaný v lukách východně od obce. V areálu je dochována část valu a zřícenina kostela, ležící dnes na dně novodobého koryta řeky Moravy.

Spytihněv - Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Původní kostel Panny Marie se připomíná již ve 12. století, kdy tvořil důležitou součást církevní správy přemyslovské doby. Ve 13. století byl smeten řekou Moravou a stejný osud postihl další chrám kolem roku 1624. Současný kostel z roku 1712 je umístěn na vyvýšeném místě dále od řeky Moravy.

Spytihněv - Plavební komora Spytihněv

Plavební komora se nachází na plavebním kanále Staré Město – Spytihněv v bezprostřední blízkosti jezu Spytihněv na řece Moravě. Horní rejda této plavební komory zaúsťuje do řeky Moravy. V těsné blízkosti plavební komory leží zrekonstruované přístaviště Spytihněv.

Topolná - Kostel Neposkvrněného početí Blahoslavené Panny Marie

Kostel zasvěcený Neposkvrněnému početí Blahoslavené Panny Marie se začal stavět roku 1936 podle projektu architekta Stanislava Kučery. Dokončen byl ještě v průběhu války, ale v roce 1940 se dočkal pouze benedikce. K vysvěcení biskupem Josefem Hrdličkou došlo až 28. května 2000.

Topolná - Radiokomunikační středisko Topolná (vysílače)

Dlouhovlnný vysílač, sloužící k rozhlasovému vysílání byl uveden do provozu v roce 1951. Jeho součástí jsou dva stožáry – 270 metrů vysoké dominanty zdejší krajiny.

Topolná - Vyhlídkové místo nad Topolnou

Nabízí se nám zde výhled na Uherskohradišťsko a Bílé Karpaty.

Topolná - Zemědělská usedlost č. p. 90

Selská usedlost s hospodářskou částí (kovárnou a výměnkem) je součástí expozice Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Kovárna a dvorní trakt je přístupný veřejnosti.

Topolná - Zemědělská usedlost č. p. 93

Selská usedlost s komorou a výměnkem je součástí expozice Slováckého muzea v Uherském Hradišti. Ukázka lidového bydlení a hospodářství je přístupná veřejnosti.

Zlín-Malenovice - Poutní místo Svatá voda-Kaménka

Starobylé poutní místo s pramenem údajně léčivé vody, nazývané také Svatá voda. V roce 1854 zde postavil lesní kapli Josef Buksa ze Šelešovic jako poděkování za uzdravení své slepoty. V kapli byl umístěn obrázek Panny Marie Provodovské. V roce 1902 byla nad pramenem postavena kameninová socha Panny Marie Lurdské, později přemístěna do výklenku skály.

Žlutava - Farma Žlutava

Farma tvoří uzavřený celek s penzionem, venkovskou hospůdkou, stájemi pro koně a skot, krytou jízdárnou a dvěma venkovními jízdárnami. V areálu farmy se nachází i „malá ZOO“. Farma funguje na principu ekologického zemědělství.

Žlutava - Kostel sv. Cyrila a Metoděje

Postavený v letech 1938-39 rodákem Františkem Čevelou z Otrokovic. R. 1999 zbourána stará nevyhovující sakristie a nahrazena novou, vnitřní prostory kostela byly nově vymalovány. Do opraveného kněžiště byl v r. 2005 umístěn nový svatostánek a objekt byl opětovně vysvěcen 20.11.2005 arcibiskupem Janem Graubnerem.

Žlutava - Lípa u kapličky

Díky své výjimečnosti patří tento strom mezi chráněné památné stromy České republiky.
Lípa malolistá (Tilia cordata) o obvodu kmene přes 300 cm, výšce 16 m a stáří asi 190 let roste u kapličky ve Žlutavě. Ke kapličce stojící v místě zvaném pod Soudnou se ubírala o svatodušních svátcích procesí, aby se lidé pomodlili za ochranu úrody proti ničivým živlům.

Žlutava - Motokrosová trať Žlutavská rokle

Rokle se nachází v obci Žlutava, 4km severozápadně od Napajedel. Před rokem 1989 se zde jezdil profi motokros. Jedná se o hlinitojílovitou přírodní trať o délce 1215 m s převýšením 67 m. Trať disponuje třemi lavicemi, čtyřmi výjezdy a sjezdy, pěti tobogány a startovacím zařízením pro devatenáct motorek.

Žlutava - Památník na paměť osvobození od nacismu

Kamenný památník s mramorovou deskou byl umístěn před budovou školy v roce 1946. Blízká lípa byla vysazena „na paměť osvobození vlasti od germánské krutovlády“.

Žlutava - Památník obětem 1. světové války

Pomník vytvořil sochař a kameník Josef Lukašík z Napajedel. Byl odhalen 7. července 1929 a nese černou mramorovou desku s 12 jmény padlých. Součástí pomníku je rovněž zdobená mramorová mříž od téhož autora.

Žlutava - Památník paraskupiny Bohuš

Památník příslušníků paraskupiny Bohuš, která na Žlutavsku působila od února 1945, aby odsud získávala zpravodajské informace o pohybu německých vojsk v údolí řeky Moravy.

Žlutava - Pumptrack Yellow Hills

Okruh tvořený klopenými zatáčkami pro jízdu na kole byl otevřen v roce 2018.

Žlutava - Vyhlídkové místo Dubník

Pohled na Vizovické vrchy, Otrokovice, Zlín, Tlustá hora. Nadmořská výška kopce je 310 metrů.

Žlutava - Vyhlídkové místo Soudná

Vrchol kopce Soudná leží v nadmořské výšce 344 metrů a otevírají se zde výhledy i na západní stranu, tj. pohled na Uherskohradišťsko.

Žlutava - Vyhlídkové místo u kamenolomu

Poskytuje pohled na Kroměřížsko a Zlínsko.

Žlutava - Vyhlídkové místo u Vysílače

Na vrcholku kopce Díly s 324 m n.m. se nachází vysílač s širokým výhledem na Hostýn, Vizovické Vrchy, Otrokovice, Napajedla, Maková, Hostišovou, Zlín, Tlustou horu, Uherskohradišťsko, Velký Lopeník, Velká Javořina, Vysílač Halenkovice, Kamenolom Žlutava, Soudná.

Žlutava - Žlutavský kamenolom

Dříve se nazýval „Panský lom“ a v minulosti patřil i s okolními lesy napajedelskému panství. V současné době patří společnosti Kamenolom Žlutava s.r.o., která byla založena v roce 1997.

Turistické cíle

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Rychlý kontakt

Informační centrum Napajedla
Komenského 304
763 61 Napajedla

Tel.: +420 577 944 247
infocentrum@napajedla.cz

Mapa: https://mapy.cz/
 

Pranostiky

Pranostika na akt. měsíc

Mléčná dráha v prosinci jasná, bude v příštím roce úroda krásná.

Pranostika na akt. den

O Františku Xaveru vítr fičí od severu.

Další

Počasí

dnes, neděle 3. 12. 2023
sněžení -2 °C -13 °C
pondělí 4. 12. zataženo -5/-16 °C
úterý 5. 12. zataženo -1/-11 °C
středa 6. 12. zataženo 0/-5 °C

Svátek a výročí

Svátek má Svatoslav

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Mezinárodní den zdravotně postižených

Zítra má svátek Barbora

Východ a západ slunce

Slunce vychází:7:25

Slunce zapadá:15:53